Tempo 100

Tempo 100

Tempo 100

Regler til godkendelse af trailer eller campingvogn til kørsel med 100 km/t.

For at få en godkendelse af din trailer eller campingvogn til kørsel med 100 km /t, så skal du gennem en godkendelses procedure i en godkendt synshal, derudover skal påhængsvognen være monteret med nogle komponenter der tillader kørsel med 100 km/t

  •  § 6 stk 3 i færdselslovens bekendtgørelse lyder: Køretøjet skal være egnet til kørsel med mindst 100 km/t. Egnetheden bestemmes af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.

Der er 2 varianter af godkendelse, med eller uden påløbsbremse.

Uden påløbsbremse gælder følgende: Dæk skal have hastigheds kategori L (120 km/t) og må ikke være ældre end 6 år fra produktionsdato af. De må heller ikke indeholde tillæg på lastindeks.

Med påløbsbremse gælder følgende: Dæk skal have hastigheds kategori L (120 km/t) og må ikke være ældre end 6 år fra produktionsdato af. De må heller ikke indeholde tillæg på lastindeks. Ydermere skal der være monteret hydrauliske støddæmpere ved hvert hjul.

Det er her værd at bemærke, at godkendelsen kun gælder for din trailer/campingvogn og ikke til hele vogntoget som det har været tidligere. Tempo 100 km/t godkendelsen gælder også kun i Danmark, føreren af vogntoget er alene ansvarlig for, om det trækkende køretøj opfylder kravene.

Når du har fået godkendt din trailer, hvad så?: 

Du får et klistermærke med 100 km/t monteret på din trailer/campingvogn.

Du får udleveret et 100 km/t dokument som altid skal medbringes under kørslen med vogntoget, herpå er der krav om hvad det trækkende køretøj skal kunne.

Du skal være opmærksom på at når din trailer er godkendt og har en tilladt totalvægt på over 750 kg, skal fremvise din trailer hvert 2. år i en godkendt synshal.

Hvilke krav er der til det trækkende køretøj?:

  1. Køretøjet som skal trække en godkendt Tempo 100km/t trailer/campingvogn, skal være udstyret med ABS bremser.
  2. Køretøjet skal være registreret som person-, varevogn eller bus, med max totalvægt på 3500 kg.